team member

Doğum Tarihi: 1974
Mesleki Deneyim: 26 Yıl
Yabancı Dil: İngilizce

HIZLI RANDEVU FORMU

Eğitim Bilgileri

1998-2002
Uzmanlık Eğitimi - İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Göz Kliniği
1992-1998
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ulusal & Uluslarası Makale, Seminer, Bildiri, Kitap ve Yayınlar
  • Uğurlu Ş, Özdil M.A, Sefi N, Maden A. : Latanoprost ve pilokarpin jelin birlikte kullanım etkinliği XXXIV. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2-6 Ekim 2000, Antalya. (P)
  • Uğurlu Ş, Özdil M.A, Sefi N, Birlik S, Maden A. : İleri glokomatöz optik nöropati aşamasında başvuran hastaların epidemiyolojik özellikleri. XXXIV. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2-6 Ekim 2000, Antalya. (P)
  • Özdil M.A, Küçükbay S, Maden A: YAG-kapsülotomi sonrası görme kalitesi. XXXV. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1-5 Ekim 2001, İzmir. (P)
  • Sefi N, Ulusoy S, Özdil M.A, Maden A: Non-arteritik IONP olgularında sistemik ve hematolojik risk faktörleri: XXXV. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1-5 Ekim 2001, İzmir.(P)
  • Özdil M.A, Küçükbay S, Maden A : Nd/yag kapsülotomi boyutunun görme kalitesi üzerine etkisi. XXXVI. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-9 Ekim 2002, Ankara. (P)
  • Helvacıoğlu M, Özdil M.A, Aydemir E.A Maden A: Primer açık açılı glokom tedavisindeki %2 lik Brimonidin’in tek ilaç veya kombine tedavideki etkinliğinin uzun dönem sonuçları. XXXVI. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-9 Ekim 2002, Ankara. (P)
  • Uğurlu Ş, Özdil M.A, Sefi N, Maden A. : Latanoprost ve pilokarpin jelin birlikte kullanım etkinliği. Türk oftalmoloji gazetesi 2001, 31/3:230-234.
  • Uğurlu Ş, Özdil M.A, Sefi N, Birlik S, Maden A. : İleri glokomatöz optik nöropati aşamasında başvuran hastaların epidemiyolojik özellikleri. Türk oftalmoloji gazetesi 2001, 31/4:414-418.
  • Karadayı Koray, Akın Tuğrul, Özdil M.A, Çiftçi Ferda, Certel İsmail, Bilge Ahmet Hamdi. :Yapay gözyaşı uygulamasının normal ve kuru gözlerde kontrast duyarlılığa etkisi. Türk oftalmoloji gazetesi 2005, 35:468-472.