team member

Doğum Tarihi: 1977
Mesleki Deneyim: 23 Yıl
Yabancı Dil: İngilizce / Fransızca

HIZLI RANDEVU FORMU

Eğitim Bilgileri

2005-2008
Dr. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2003-2005
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi
1995-2001
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce)
Ulusal & Uluslarası Makale, Seminer, Bildiri, Kitap ve Yayınlar

 • Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
  • Gungel H, Kara N, Pinarci EY, Albayrak S, Baylancicek DO, Uysal HK. An uncommon case with intravitreal worm. Intravitreal Dirofilaria infection. Br J Ophthalmol. 2009 May;93(5):573-4,
  • Gungel H, Altan C, Baylancicek DO. Endophthalmitis due to exposure of anterior chamber intraocular lens haptic tip. J Cataract Refract Surg. 2009 Sep;35(9):1633-6.
  • Gungel H, Baylancicek DO. Scanning Electron Microscopic and Energy Dispersive Spectroscopic Findings of a Removed Iris-Claw Lens. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2010 Mar 9:1-3.
  • Güngel H, Eren MH, Pınarcı EY, Altan C, Baylançiçek DO, Kara N, Gürsel T, Yegenoğlu Y, Susever S. An outbreak of Fusarium solani endophthalmitis after cataract surgery in an eye training and research hospital in İstanbul. Mycoses. 2011 Nov;54(6): 767-774.

 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
  • Deniz Oygar Baylançiçek, Hülya Güngel, Sinan Albayrak, Kamuran Tunç, Işıl Başgil. Surgical Results of Phacoemulsification with Intraocular Lens Implantation Combined with Pars Plana Vitrectomy. XXV Congress of ESCRS, September 8-12,2007, Stockholm, Sweden
  • Işıl Başgil, Hülya Güngel, Sinan Albayrak, Deniz Oygar Baylançiçek. Combined Phacoemulsification with Intraocular Lens Implantation and Pars Plana Vitrectomy in Intraocular Foreign Bodies. XXV Congress of ESCRS, September 8-12,2007, Stockholm, Sweden
  • Deniz Oygar Baylancicek, Hulya Gungel, Sinan Albayrak, Nihat Sayın, Isılay Ozdemir Comparison of corneal thickness measurements using Orbscan 2, non contact specular microscopy and ultrasonic pachymetry in normal population. 12th ESCRS Winter Refractive Surgery Meeting, 8-10 February 2008, Barcelona Spain.
  • Hulya Gungel, Kamuran Tunç, Deniz Oygar Baylancicek, Nihat Sayın, Tanıl Gürsel. Specular Microscopy Changes After Phacoemulsification in Diabetic and Non-Diabetic Patients. 12th ESCRS Winter Refractive Surgery Meeting, 8-10 February 2008, Barcelona Spain.
  • Deniz Oygar Baylancicek Pelin Kaynak Hekimhan, Vedat Kaya. Ectropion and Lacrimal Obstruction. 9th Congress Of The International Society of Dacryology and Dry Eye, 16-18 May 2008, İstanbul Turkey.
  • Deniz Oygar Baylancicek Pelin Kaynak Hekimhan, Vedat Kaya. Nasolacrimal Obstruction in Down Syndrome. 9th Congress Of The International Society of Dacryology and Dry Eye, 16-18 May 2008, İstanbul Turkey.
  • Deniz Oygar Baylancicek Pelin Kaynak Hekimhan, Birsen Gökyiğit, Vedat Kaya Hülya Güngel. Outcomes of Revision External Dacryocystorhinostomy. 9th Congress Of The International Society of Dacryology and Dry Eye, 16-18 May 2008, İstanbul Turkey.
  • Deniz Oygar Baylancicek, Hulya Gungel, Isil Basgil, Cigdem Altan, Isilay Ozdemir, Hakan Eren. The Effect of Single Dose of Carteolol, Brimonidine and Latanoprost on Intraocular Pressure in Normotansive People with Different Age Groups. 8th Congress of the European Glaucoma Society, 1st – 6th June 2008, Berlin, Germany
  • Hakan Eren, Hülya Güngel, Işıl Başgil, Şenol Sabancı, Deniz Oygar Baylançiçek, Tanıl Gürsel. Comparison of Dorsolamide/Timolol Maleate fixed Combination with Latanoprost/Timolol Maleate fixed Combination on Diurnal Intraocular Pressure Control in Primary Open Angle Glaucoma Patients. 8th Congress of the European Glaucoma Society, 1st – 6th June 2008, Berlin, Germany.
  • Hulya Gungel, Deniz Oygar Baylancicek, Isil Basgil, Nihat Sayin, Eylem Yaman Pinarci. Anatomic and Visual Outcomes of Intravitreal Bevacizumab Injection and 23-Gauge Sutureless Transconjunctival Vitrectomy for Diabetic Retinopathy. 8th E.V.R.S. Congress, 6-9 September 2008, Prague, Czech Republic.
  • Deniz Oygar Baylancicek, Hulya Gungel, Isil Basgil. Combined Pars Plana Vitrectomy, Phacoemulsification and Intraocular Lens Implantation with Foreign Body Extraction. 8th E.V.R.S. Congress, 6-9 September 2008, Prague, Czech Republic.
  • Isil Basgil, Eylem Yaman Pinarci, Hulya Gungel, Deniz Oygar Baylancicek, Nihat Sayin. Study on Visual and Morphologic Evaluation of Epiretinal Membrane Using the Optical Coherence Tomography. 8th E.V.R.S. Congress, 6-9 September 2008, Prague, Czech Republic.
  • H.Gungel, E. Yaman Pinarci, D.Oygar Baylancicek, A.T. Yazici, T.Gursel, C.Altan. The results of 20G and 23G vitrectomy combined with phacoemulsification after intravitreal Avastin injection in advanced proliferative diabetic retinopathy patients. 9th Euretina Congress, 14-17 May 2009, Nice, France.
  • H. Gungel, E. Yaman Pinarci, A.T. Yazici, D.Oygar Baylancicek. Combined surgery (pars plana vitrectomy with phacoemulsification and intraocular lens implantation) versus combined surgery with scleral buckle for primary rhegmatogenous retinal detachment. 9th Euretina Congress, 14-17 May 2009, Nice, France.

 • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
  • Baylançiçek DO, Güngel H, Albayrak S. Hemodiyaliz Komplikasyonu Olarak Gelişen Anterior İskemik Optik Nöropati. Oftalmoloji Dergisi 2008;15 (4):277-282.
  • Deniz Oygar Baylançiçek, Hülya Güngel. Göz İçi Yabancı Cisim Olgularında Fakoemülsifikasyon ile Kombine Pars Plana Vitrektomi Sonuçları Retina-Vitreus Dergisi2009;17(2):82-87.
  • Tunç OVALI, Sezin ÖZDOĞAN ERKUL, Çolpan OVALI, Deniz OYGAR BAYLANÇİÇEK, Faruk EROĞLU, Koray AKARÇAY, Barış YENİAD. İdiyopatik Makula Deliği Tedavisinde Pars Plana Vitrektomi, İnternal Limitan Membran Soyulması ve Bir Günlük Yatış Pozisyonunun Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçları. Retina-Vitreus Dergisi 2009;17(4):238-244.
  • Tunç OVALI, Mehmet ÇAKIR, Sezin ÖZDOĞAN ERKUL, Deniz OYGAR BAYLANÇİÇEK, Çolpan OVALI. Drusenoid Madde Birikimi Eşliğindeki İdiyopatik Maküla Deliği Olgularında Cerrahi Tedavi Sonuçları. Retina-Vitreus Dergisi 2010;18(2):117-121.
  • Hülya GÜNGEL, Çiğdem ALTAN, Deniz OYGAR BAYLANÇİÇEK. Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanında İntravitreal Bevacizumab Enjeksiyonunu Takiben Yapılan Fakoemülsifikasyonla Kombine 20 gauge ve 23-gauge Pars Plana Vitrektominin Anatomik, Fonksiyonel Sonuçları ve İntraoperatif Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Retina-Vitreus Dergisi 2010;18(2):122-128.
  • Tunç OVALI, Sezin ÖZDOĞAN ERKUL, Sadun YALÇIN, Çolpan OVALI, Deniz OYGAR BAYLANÇİÇEK. Travmatik Maküla Deliğinin Spontan Kapanmasının Optik Koherens Tomografi İle Görüntülenmesi. Retina-Vitreus Dergisi 2011;19(2):145-147.
  • Çiğdem ALTAN, Hülya GÜNGEL, Deniz OYGAR BAYLANÇIÇEK, Işılay ÖZDEMİR KAVADARLI, Mümin Hakan EREN. Latanoprostun Kornea Kalınlığı, Endotel Sayısı, Topografi, Ön Kamara Derinliği ve Aksiyel Uzunluğa Etkileri. Glokom-Katarakt Dergisi 2011;6(3):163-167.

 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
  • Can Öztürker, Zeynep Öztürker, Deniz Oygar Baylançiçek, Ali Eren, Hülya Güngel. Spontan Disloke Olan Artisan Lensli Bir Olgu. TOD 40. Ulusal Kongresi, 28 Ekim-01 Kasım 2006, Antalya
  • Sinan Albayrak, Çiğdem Altan, Tanıl Gürsel, İrfan Perente, Zeynep Öztürker, Deniz Oygar Baylançiçek, Işılay Özdemir, Hülya Güngel. Kliniğimize 24 Gün İçinde Başvuran Cerrahi Acil Olgularımız. TOD 40. Ulusal Kongresi, 28 Ekim-01 Kasım 2006, Antalya
  • Deniz Oygar Baylançiçek, Hülya Güngel, Sinan Albayrak. Pars Plana Vitrektomi ile Kombine Edilen Fakoemülsifikasyon ve İntraoküler Lens İmplantasyonu Sonuçlarımız. TOD 41. Ulusal Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya
  • Deniz Oygar Baylançiçek, Sinan Albayrak, Hülya Güngel, Tanıl Gürsel, Serpil akar, Hakan Eren, Nihat Sayın, Işılay Özdemir. Normal Popülasyonda Orbscan-2, Non-kontakt speküler Mikroskopi ve Ultrasonik Pakimetri ile Santral Kornea Kalınlığının Ölçülmesi. TOD 41. Ulusal Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya
  • Sinan Albayrak, Deniz Oygar Baylançiçek, Hülya Güngel, Can Öztürker, Hakan Eren, Işıl Başgil, Nihat Sayın, Mustafa Mete. Normal Popülasyonda Maküla Kalınlığının Optikal Koherens Tomografi ile Değerlendirilmesi. TOD 41. Ulusal Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya
  • Çiğdem Altan, Hülya Güngel, Deniz Oygar Baylançiçek, Eylem Yaman Pınarcı Primer ve Sekonder Epiretinal Membranların Optik Kohorens Tomografi Bulgularının Karşılaştırılması. TOD 43. Ulusal Kongresi, 11 -15 Kasım 2009, Antalya
  • Çiğdem Altan, Hülya Güngel, Deniz Oygar Baylançiçek, Hakan Eren, Berna Demirel Latanoprostun Kornea Kalınlığı ve Kornea Endotel Hücre Yoğunluğuna Etkisi. TOD 43. Ulusal Kongresi, 11 -15 Kasım 2009, Antalya
  • Hülya Güngel, Kemal Yüksel, Deniz Oygar Baylançiçek, Çiğdem Altan, Tanıl Gürsel, Mehmet Taş Göz İçi Yabancı Cisimlerde Fakoemülsüfiasyonla Kombine Vitrektomi Sonuçlarımız. TOD 43. Ulusal Kongresi, 11 -15 Kasım 2009, Antalya
  • Gungel H, Altan C, Baylançiçek DO, Karagoz Y, Kismet T. The Effects of 23-Gauge Pars Plana Vitrectomy on Orbital Circulation Using Doppler Ultrasonography in Diabetic Macular Edema with Epiretinal Membrane and Taut Poserior Hyaloid. Curr. Eye Res. 2016 Jun 1:-7
  • Gungel H, Osmanbasoglu OA, Altan C, Baylancicek DO, Pasaoglu IB. The Effects of Ranibizumab injerchions on fluorescein angiographic findings and visual acuity recovery in age –related macular degeneration. Clin. Ophthalmol. 2014 May 19;8:981-8.